Politiek

Inzicht in ontwerpbesluiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

In Antwerpen krijgen burgers voortaan al voor de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn inkijk in de agenda en de ontwerpbesluiten die besproken zullen worden. De stad verhoogt daar de transparantie mee en versterkt de betrokkenheid van Antwerpenaren met de raden.

De raadscommissies, de gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbare vergaderingen. Iedereen die dat wil, kan deze vergaderingen in Antwerpen bijwonen in het Bernarduscentrum, waar de zittingen doorgaan tijdens de renovatie van het stadhuis. De zittingen zijn ook live te beluisteren via de website van de stad. Met dat liveverslag had Antwerpen al eerder een grote stap gezet naar meer transparantie over de gemeenteraad. In het stadhuis zelf kunnen alle zittingen bovendien ook live bekeken worden via camerabeelden. Antwerpen was de eerste stad in Vlaanderen die dat realiseerde.

Het stadsbestuur trekt die lijn van transparantie verder door. Tot nu toe werden de effectieve besluiten pas online gepubliceerd na de zitting, maar daar komt nu verandering in. De openbare ontwerpbesluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn vanaf nu ook al een week voor de zitting te lezen via de stedelijke website. Op die manier weet iedereen vooraf welke punten er op de agenda zullen komen, en kunnen burgers op basis daarvan ook beslissen om voor bepaalde onderwerpen live mee te luisteren of de raden bij te wonen.

“Als grootste stad van Vlaanderen hebben we een voortrekkersrol te spelen op vlak van digitalisering en openbaarheid van bestuur”, zegt burgemeester Bart De Wever, “Antwerpen heeft daarom de voorbije jaren flinke stappen vooruit gezet om de besluitvorming transpanter en vlotter toegankelijk te maken. Dat versterkt onze Antwerpse democratie en verkleint de afstand tussen burger en bestuur.”

“We ontwikkelen onze digitale communicatiekanalen toekomstgericht en spelen in op de behoeften van de Antwerpenaar. We bewijzen dit alvast met dit project”, aldus schepen voor digitalisering Claude Marinower.

 Voor de zitting zijn de openbare ontwerpbesluiten te vinden via https://ebesluit.antwerpen.be.  Vervolgens kies je‘kalender’ bovenaan rechts en kies je in de kalender de zitting, daarna kan je in de kolom rechts op de documenten klikken.