Gezondheid

"Is het dat echt waard om zoveel mensen in gevaar te brengen?"

embed

In Boom zijn er werken op een asbeststort stilgelegd. Arbeiders reden er over het asbestcement, zonder dat ze beschermingsmiddelen droegen en ook zonder enige vorm van besproeiing, wat wel moet bij zo'n asbeststort. Volgens actiegroep Red onze Kleiputten was er gevaar voor de volksgezondheid. De stof die er vrijkomt, kan kankerverwerkkend zijn.

Gezondheid
  • «
  • Meer nieuws