Nieuws

ISVAG levert eerste warmte aan H.Essers

Momenteel worden de laatste testen afgerond waardoor ISVAG, nauwelijks een jaar na de eerste spadesteek, van start kan gaan met het uitkoppelen van warmte naar de allereerste afnemer. Door de leiding zal voortaan warm water stromen, dat logistieke dienstverlener H.Essers niet alleen gebruikt om haar gebouwen te verwarmen, maar het hele jaar door ook zal inzetten in specifieke bedrijfsprocessen. De vraag van H.Essers komt op jaarbasis overeen met het verbruik van ongeveer 1 miljoen m3 aardgas, evenveel als het gemiddelde jaarverbruik van 600 tot 700 gezinnen. Dankzij dit ISVAG-warmtenet kunnen dus heel wat lokale emissies vermeden worden.

De eerste warmtelevering aan H.Essers is een historisch moment: hiermee wordt het warmtenet op bedrijventerrein Terbekehof nu ook officieel in gebruik genomen. De huidige ISVAG-installatie kan in totaal 3MW warmte uitkoppelen om bedrijven zoals H.Essers te beleveren. In de komende maanden zullen nog andere bedrijven op het net worden aangesloten. Het warmtenet is een samenwerking van ISVAG met POM Antwerpen, Rio-Link en Stad Antwerpen.

 Naast elektriciteit nu ook duurzame warmte

Met de warmte van de afvalverbranding produceert ISVAG eerst stoom die in een turbine in elektriciteit voor ruim 25.000 gezinnen wordt omgezet. Daarnaast blijft nog voldoende restwarmte over, waarmee voortaan dus ook water wordt opgewarmd en in het warmtenet wordt gepompt.

Aan ontvangerszijde werd de stookplaats bij H.Essers volledig omgebouwd: twee bestaande ketels die draaiden op fossiele brandstoffen werden afgebroken om plaats te maken voor een warmtestation.