Nieuws

"Je krijgt hier een kans om je strafregister blanco te houden"

embed
Jonge misdadigers beter opvolgen om te voorkomen dat ze misdrijven blijven plegen wanneer ze meerderjarig zijn. Dat is wat het Antwerpse gerecht voortaan beoogt met de jongerenopvolgingskamer. In plaats van de jongeren meteen een straf op te leggen, krijgen ze een tweede kans om zich te bewijzen en zo een blanco strafregister te behouden.