Nieuws

Jeugdraden Wuustwezel, Kalmthout en Essen bezorgd over alcoholconsumptie bij jongeren

De jeugdraden van de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel hebben een gezamenlijke bezorgdheid. Zij hebben zich verenigd om samen de strijd aan te gaan tegen overmatige alcoholconsumptie bij jongeren, maar botsen tegen heel wat muren en zijn vragende partij voor een positieve, nationale actie gericht op jongeren om indrinken voor fuiven tegen te gaan en duidelijk te maken dat geen alcohol drinken ‘cool’ is.

De jeugdraden hebben een open brief gestuurd naar de ministers Vandeurzen, Gatz en De Block. (hieronder de open brief)

Wij, de jeugdraden van Kalmthout, Essen en Wuustwezel, uiten graag onze bekommernissen over het drankmisbruik bij jongeren. Want ook al daalt het alcoholgebruik bij jongeren ouder dan 16 jaar, toch is er nog ruimte voor verbetering.

De drie gemeenten ondernemen verschillende acties rond verslagingspreventie:

  • Er zijn werkgroepen opgestart rond verslavingspreventie op gemeentelijk vlak en binnen het onderwijs.
  • ·         Bij bepaalde evenementen kunnen de nachtwinkels in de omgeving gesloten worden.
  • Wanneer jongeren dronken aankomen (alcoholblaastest) op een fuif, weigeren organisatoren hen de toegang. Een dronken bezoeker veroorzaakt vaak overlast en consumeert niet (veel) meer.
  • Polsbandjes en campagnemateriaal met de leeftijd (+16 en +18) zijn gratis te verkrijgen via het JACpunt. Zo nemen organisaties de moeite om ervoor te zorgen dat -16-jarigen geen alcohol krijgen en -18 jarigen geen sterke dranken. Dit is echter geen waterdicht systeem en betekent een grote workload.
  • In jeugdhuizen en op sommige fuiven wordt gratis of goedkoper water aangeboden.
  • Jeugdraden keuren evenementen die aanzetten tot overmatig alcoholgebruik af. Bijvoorbeeld: zuipbeker op een quiz, ‘Tipsy’, ‘Pintelieren’, ‘Shocktail’, … Zo proberen we hen er bewust van te maken dat het ook met minder alcohol leuk kan zijn.
  • Als grensgemeenten stellen we ook vast dat er door Nederlandse jongeren soms alcoholtoerisme is. Ze komen hier naar onze feestjes vanwege de hogere leeftijdsgrens (nl. minimumleeftijd is 18 jaar & er is zeer sterkte controle op!)
  • Cocktailbars worden vaak achter in een hoek geplaatst zodat de drempel hoger is om er naartoe te gaan.

Die verschillende acties hebben effect. Maar ondanks die inspanningen voelen we dat we als kleine jeugdraden met enkele enthousiaste jonge vrijwilligers vechten tegen de bierkaai. What’s in a name… 

De uitdagingen worden groter

Het gaat niet enkel over het overmatig alcoholgebruik op evenementen zelf. Ook het voordrinken is schering en inslag. Is de kostprijs te duur op evenementen waardoor ze thuis liever goedkoper indrinken?

Sterke drank is populairder bij jongeren. Het snelle effect en het waanidee dat je er minder last van hebt de volgende dag, doen dit gebruik stijgen. Waar kopen die jongeren dat? Plunderen ze de drankenkast van hun ouders?

Wie controleert dit bij de aankoop? We merken dat nachtwinkels het niet al te strikt nemen met deze regels, maar ook ouders voorzien hun kinderen soms van de nodige dranken.

Jongeren hebben het idee dat ze veel moeten drinken onder groepsdruk. Als ze geen alcohol drinken moeten ze zich verantwoorden bij hun peers.

Bewustmaking is dus zeer belangrijk!

Als jeugdraden willen meer inzetten op het sensibiliseren. We vragen om een positieve campagne, specifiek gericht op jongeren, waaruit blijkt dat er niets mis is als je niet drinkt. Een imagocampagne over een nuchtere jongen en dito meisje zou volgens ons iets kunnen veranderen. Een andere mogelijkheid voor een campagne is meer inzetten op een gecontroleerde omgeving doordat het voordrinken vaak een probleem is. Jongeren zouden door middel van een campagne meer naar de jeugdhuizen en cafés ‘gelokt’ kunnen worden. Zo wordt sociale controle steeds meer aangemoedigd.

Wij kijken uit naar uw reactie op deze brief.

 

Met vriendelijke groeten

Jeugdraad Essen                     Jeugdraad Kalmthout                           Jeugdraad Wuustwezel[1] Dat concludeert het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) in haar jaarlijkse studie bij leerlingen van het secundair onderwijs. Ook het alcoholgebruik bij -16 daalt en de beginleeftijd stijgt verder, wat aantoont dat het verbod op verkoop onder 16 wel degelijk zijn vruchten afwerpt (De Standaard, 14 maart 2017).