Onderwijs

Jinnih Beels luidt de noodklok 'helft kinderen buitengewoon onderwijs kreeg geen plaats toegewezen'

Iets meer dan de helft van de kinderen die aangemeld werden voor een plaatsje in het buitengewoon onderwijs in Antwerpen, heeft ook een plaats toegewezen gekregen. Daarmee is de volledige capaciteit ingenomen, voor de andere kinderen wordt een oplossing gezocht.

Het kabinet van Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) roept de verschillende partners op om structurele oplossingen te zoeken, zodat dit scenario in de toekomst geen vervolg meer krijgt. Voor het eerst konden ouders van leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs hun kinderen digitaal aanmelden voor een plaatsje op school. Ze konden een school naar keuze in de stad Antwerpen of drie scholen erbuiten aanduiden als voorkeurschool. 674 kinderen werden op die manier aangemeld, maar slechts 352 daarvan (52 procent) kreeg een plaats toegewezen.

Beels trekt aan de alarmbel en gaat op zoek naar oplossingen. 'Het kan niet zijn dat bijna de helft van de aangemelde kinderen die nood hebben aan een plaats in het buitengewoon basisonderwijs, nergens terechtkan', zegt de onderwijsschepen. 'Laat ons aan tafel gaan en een oplossing zoeken, zodat we zulke cijfers in de toekomst kunnen vermijden.'

Nota minister van Onderwijs Ben Weyts

In een nota aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vraagt Beels om in een aparte subsidielijn voor buitengewoon onderwijs te voorzien en via Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vraagt ze om meer omkadering. Louter stenen volstaan niet, er is nood aan degelijke ondersteuning zodat niet alles op de leerkrachten wordt afgeschoven, luidt het. Op korte termijn zijn oplossingen nodig en wordt bekeken waar noodcapaciteit kan worden bijgecreëerd. Sommige kinderen die nu geen plaatsje toegewezen kregen, kunnen via het ondersteuningsnetwerk misschien in het reguliere onderwijs terecht mits bijkomende omkadering, maar dat aantal zal zeer beperkt zijn.

Er waren in Antwerpen al langer signalen over een capaciteitsprobleem in het buitengewoon basisonderwijs maar door de digitale aanmelding zijn de cijfers onomstotelijk bewezen. Op 3 juli organiseert het lokaal overlegplatform Antwerpen Basisonderwijs een overleg waarbij alle betrokken scholen voor buitengewoon basisonderwijs zullen bekijken welke acties er mogelijk zijn om zoveel mogelijk kinderen in te schrijven in de scholen.

(foto © Belga)