Gezondheid

Karel de Grote Hogeschool annuleert infodag van 14 maart

De Karel de Grote Hogeschool (KdG) besliste naar aanleiding van het advies van Hoger Onderwijs Vlaanderen om alle grootschalige events die geen kernactiviteiten van onderwijs zijn te annuleren.

“In navolging van dat advies hebben we beslist om onze infodag van zaterdag niet te laten doorgaan en annuleerden we ook de Jobbeurs die vandaag zou plaatsvinden in Antwerp Expo”, stelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur. “We zitten binnen de Associatie van Hogescholen en Universiteit Antwerpen (AUHA) op dezelfde lijn, ook AP en UA annuleren hun infodag.”

“We kunnen niet genoeg maatregelen in acht nemen tijdens de infodag om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De eerste infodag is klassiek een moment van grote opkomst en de tendens is dat het aantal bezoekers elk jaar toeneemt. Fysieke nabijheid tijdens gesprekken is onvermijdelijk en door het grote aantal bezoekers is de kring van de besmetting ook niet meer te traceren. We willen geen onnodige risico’s nemen en nemen het advies en de oproep van de overheid tot burgerzin en gezond verstand ter harte.”

“Daarom annuleren we de infodag als evenement, maar gaan we op zoek naar het best mogelijk online alternatief. Voor veel studiekiezers in deze infodag een belangrijk moment om een heel bepalende beslissing te nemen. We gaan op zoek naar een manier om keuzestress via online tools weg te nemen”, aldus Veerle Hendrickx.

Via www.kdg.be/online-infodag verwelkomt KdG studiekiezers op de online infodag. “Een KdG-medewerker leidt hen in een filmpje rond op de landingspagina om het concept te verduidelijken. We voorzien online lessen en een uitgebreide chatbox met chatrooms per opleiding. Daar beantwoorden informanten al hun vragen. De online infodag biedt dus alles wat een fysieke infodag zou bieden: studiekiezers kunnen de sfeer opsnuiven, met informanten praten, een online les volgen …”