Onderwijs

Karel de Grote Hogeschool betreurt dat graduaatsopleidingen afgevoerd moeten worden

De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool (KdG) is teleurgesteld dat ze geen graduaatsopleidingen meer mag organiseren. Het Grondwettelijk Hof vernietigde gisteren een decreet dat dat mogelijk maakte, na een klacht van AP Hogeschool. Studenten die aan een graduaat begonnen waren, mogen wellicht enkel het lopende academiejaar afmaken. 

In 2018 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed waardoor hogescholen graduaten konden inrichten. Daarbij moesten de hogescholen samenwerkingen aangaan met de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO). Een decreet artikel in 2019 maakte een uitzondering op die samenwerkingsregel voor KdG, die zelf vier opleidingen mocht uitbouwen. Zo wou de Vlaamse regering voldoende aanbod in de regio Antwerpen verzekeren. 

Het Grondwettelijk Hof vernietigde dat decreet artikel na een klacht van AP Hogeschool, die vond dat het gelijkheidsbeginsel geschonden was. 'Het lijkt erop dat de huidige graduaatstudenten enkel nog het lopende academiejaar aan KdG kunnen afwerken en de graduaatsopleidingen daarna uitdoven', zegt Veerle Hendrickx, algemeen directeur aan KdG. 'Wij ervaren nog ruimte voor interpretatie en hebben het Grondwettelijk Hof om toelichting gevraagd. Het is in het belang van onze studenten dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. En sowieso putten we alle mogelijkheden uit, zodat de huidige studenten zo goed mogelijk kunnen afstuderen.'