Nieuws

Kerncentrales hadden in 2019 verwaarloosbare impact op leefmilieu

De kerncentrales in ons land hadden vorig jaar een verwaarloosbare, zelfs niet-detecteerbare radiologische impact op het leefmilieu. Dat blijkt uit het jaarrapport 2019 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De kunstmatige radioactiviteit lag ook een stuk lager dan de natuurlijke radioactiviteit. Het FANC spreekt dan ook van een uitstekend resultaat. 

Radioactiviteit is overal van nature aanwezig, in het menselijk lichaam en in alles rondom ons. Daarnaast kan radioactiviteit ook het gevolg zijn van menselijke activiteiten, zoals radiologische toepassingen in bijvoorbeeld de nucleaire geneeskunde of de uitbating van kernreactoren. Het FANC controleert daarom in heel het land het niveau van kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit in de lucht, de regen, oppervlaktewateren en drinkwater, bodems en afzettingen van rivieren, de kuststreek en voeding. 

Vorig jaar werden in totaal 22.500 radioactiviteitsmetingen uitgevoerd op meer dan 3.900 stalen. De metingen hebben uitgewezen dat er zich geen belangrijke problemen hebben voorgedaan op Belgisch grondgebied. Globaal genomen lag het niveau van de radioactiviteit van kunstmatige oorsprong veel lager dan dat van de natuurlijk voorkomende radioactiviteit of was de kunstmatige radioactiviteit zelfs niet waarneembaar. Hoewel de radiologische situatie in België globaal genomen goed is, zijn er toch een aantal sites met een meetbare, maar geringe stralingsimpact op het milieu. Het gaat onder meer om de rivierbekkens Molse Nete, Grote Laak en de Winterbeek, die allemaal uiteindelijk naar de Schelde stromen. Daar wordt een sanering uitgevoerd. 

(Bron & foto: Belga)