Nieuws

Kinderopvang Kiddy Watch moet sluiten

Kind en Gezin besliste vandaag om de vergunning van de kinderdagverblijven Kiddy Watch I en II op te heffen. Dit betekent dat er geen kinderen meer kunnen opgevangen worden en dat beide kinderopvanglocaties moeten sluiten met onmiddellijke ingang. 

Kind en Gezin heeft alle betrokken ouders en de gemeentebesturen van Antwerpen en Schoten op de hoogte gesteld van de opheffing van de vergunning. Ouders kunnen bij de lokale besturen of Kind en Gezin terecht om een andere opvanglocatie voor hun kind te zoeken. 

Kind en Gezin schorste op 19 mei de vergunning van de groepsopvang Kiddy Watch met locaties in Antwerpen en Schoten. De afdeling Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voerde voorafgaandelijk een bijkomende inspectie uit op vraag van Kind en Gezin naar aanleiding van het ernstige incident van grensoverschrijdend gedrag. Het gerechtelijk onderzoek over dit incident is nog lopende. 

De opvang werd in het verleden al meermaals gewezen op tekorten inzake personeelsbeleid, voeding en hygiëne. Daartoe werd de nodige handhaving opgestart. De voorziening maakte een plan van aanpak om de tekorten weg te werken. Rapportering aan Kind en Gezin wees uit dat er stappen werden gezet. Dit werd ook bevestigd door Zorginspectie na de bijkomende inspectie in mei, maar het werd ook duidelijk dat er nog extra inspanningen nodig waren om de kwaliteit van de opvang op een duurzame wijze te garanderen. 

De organisator kreeg tot eind juni de tijd om hun plan van aanpak inzake aansturing van de kindbegeleiders op te maken en de veiligheids- en kwaliteitsprocedures op punt te stellen. Helaas kon de organisator Kind en Gezin niet overtuigen van een kwaliteitsvolle opvang op cruciale onderdelen van de werking.

bekijk hier de reportage van 17 mei waarin atv de mishandeling aan de kaak stelde