Justitie

Klacht van Antwerpenaars tegen avondklok krijgt vorm

De groep van een tiental Antwerpenaars die juridisch ten strijde wil trekken tegen de avondklok die vorige week van kracht werd in de provincie, heeft een verzoekschrift klaar voor de Raad van State. Ze vragen de schorsing van de maatregel omdat een avondklok in ons land 'per definitie ongrondwettelijk' zou zijn en 'enkel rechters ons van onze vrijheid kunnen beroven onder strikte voorwaarden en met toezicht van advocaten'.

Het verzoekschrift van de 'groep van tien' wordt ingediend door Dirk Melis, CEO van Melis Events en lid van de Desselse lokale partij D&W, die eerder al aankondigde de Antwerpse coronamaatregelen te zullen aanvechten. 'De regel is absurd, zeker voor kleine gemeentes en gemeentes die grenzen aan de provincie', vindt Melis. 'Het ene café mag vier plaatsen bedienen en dient om 23 uur te sluiten, terwijl een straat verder het ander dan weer tien man mag plaatsen en tot 1 uur mag openen. Dit werkt frustratie en oneerlijke concurrentie in de hand met alle drama's tot gevolg.

"gouverneur zonder bevoegdheid"

'De avondklok in de provincie Antwerpen is de eerste soortgelijke maatregel die in ons land op grote schaal wordt toegepast sinds de Tweede Wereldoorlog. 'Uitgevaardigd door een provinciale gouverneur zonder die bevoegdheid, die wordt verdedigd door een volmachtenregering die niet gelinkt is aan de verkiezingsuitslagen', stellen de klagers. 'Een avondklok die qua uitvoering mag rekenen op burgemeesters die ook steeds meer macht krijgen toebedeeld. Een avondklok die qua proportionaliteit geen enkele motivering vindt in haar toepassing. Dit alles zonder dat ons land beschikt over een noodtoestand, zonder dat er sprake is van enig juridisch toezicht.'De 'groep van tien' zegt wel de ernst van de COVID-19-pandemie niet te onderschatten en pleit bijvoorbeeld voor samenscholingsverboden als alternatief voor de avondklok.