Nieuws

Stedelijke parken preventief gesloten wegens stormdreiging

Alle stedelijke parken worden in de loop van de middag wegens de voorspelde storm gesloten. Ze gaan in principe vrijdagochtend terug open. 

De laatste weersvoorspellingen kondigen een storm aan. Het KMI geeft voor Antwerpen een code oranje vanaf 12 uur. Dat betekent hevige rukwinden en dus kans op ontwortelde bomen en schade aan gebouwen. Daarom besliste de stad om de stedelijke parken en enkele begraafplaatsen in de loop van de middag tijdelijk te sluiten. 

Het kan ook hevig gaan regenen mogelijk zelfs hagelen.

Parken

In de stedelijke parken is de kans op afbrekende takken te groot, waardoor de veiligheid van bezoekers niet gegarandeerd kan worden. 

In alle stedelijke parken heerst een toegangsverbod voor parkbezoekers, sportclubs en concessiehouders. Waar mogelijk worden aan hoofdingangen infoborden en hekwerken geplaatst. 

Evenementen

Voor evenementen die vandaag in de parken plaatsvinden, bekijkt de rampencoördinator welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze op een veilige en verantwoorde manier te laten doorgaan. De stad blijft de situatie voortdurend monitoren. 

Begraafplaatsen

De begraafplaatsen Silsburg, Schoonselhof, Berchem, Sint-Fredegandus en Van Heybeeckstraat worden gesloten voor bezoekers omwille van de aanwezigheid van monumentale bomen en grafmonumenten. Geplande uitvaarten kunnen doorgaan onder bepaalde voorwaarden. 

In principe gaan alle locaties vrijdagochtend terug open.