Nieuws

Korting voor zwemmers van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

De Antwerpse Gemeenteraad keurde gisteren het nieuwe retributiereglement voor het gebruik van stedelijke zwembaden, sporthallen, openluchtinfrastructuur en ijsbanen goed. Voor de inwoners van het meest noordelijke Antwerps district voorziet het nieuwe reglement, dat ingaat op 1 april aanstaande, een korting op de zwembadtarieven van de stedelijke zwembaden.

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo is het enige district zonder stedelijke zweminfrastructuur. Voor een zwembeurt dienen inwoners zich te verplaatsen naar Ekeren, Kalmthout, Brasschaat of naar zwemvoorzieningen in Nederland. Een eigen zwembad was een vaste paragraaf in de bestuursakkoorden van de laatste decennia.

Ook deze legislatuur heeft het districtsbestuur de mogelijkheid van het aanbieden van betaalbare zwemmogelijkheden voor de inwoners in het bestuursakkoord ingeschreven.

Gesteund door de goedkeuring van de meerjarenplanning door de districtsraad, waarin extra middelen voorzien werden voor de tussenkomst in de zwemtarieven, stuurde het districtscollege in november een schrijven aan de stedelijke overheid, met de vraag om toelating om als district bij te kunnen dragen aan een kortingstarief voor de inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Vanaf 1 april voorziet het reglement dat inwoners van Berendrecht-Zandvliet-Lillo aan voordeeltarief een 12-beurtenkaart of abonnement voor de stedelijke zwembaden kunnen aanschaffen. Het district zal 50% van de kostprijs voor zijn rekening nemen.

(foto Pixabay)