Mobiliteit en Verkeer

Kruispunt Noorderlaan - Groenendaallaan (Kinepolis) twee weken onderbroken

Vanaf maandag 31 oktober is het kruispunt Noorderlaan met de Groenendaallaan onderbroken. De werken kaderen in het project Noorderlijn. Tot half november zal het kruispunt gedeeltelijk afgesloten zijn om de aansluiting van de tramsporen op de Groenendaallaan met de nieuwe tramsporen op de Noorderlaan te realiseren.

Om de tramaansluiting te realiseren moet het kruispunt met de Groenendaallaan en de Noorderlaan volledig heraangelegd worden. Hierdoor zijn een aantal verkeersbewegingen tijdelijk niet mogelijk. Verkeer op de Noorderlaan blijft steeds rijden op twee rijstroken in iedere richting. Het verkeer tussen Merksem en de haven is onderbroken en volgt een omleiding via de R1/A12. Tijdens de werken blijven de handelaars en bedrijven altijd bereikbaar.

Vanaf 6 november rijdt de tram aan de zijde van de wijk Luchtbal en niet meer in de middenberm van de Noorderlaan. De keerlus op de Kinepolis-site verdwijnt. Tram 6 heeft gedurende enkele maanden haar eind- en keerpunt aan de stelplaats van De Lijn. Reizigers die de Kinepolis-site willen bereiken, kunnen afstappen aan de nieuwe halte voor de site. Vanaf eind februari 2017 rijdt de tram tot aan de Havanasite.

Meer informatie

Wie meer wil weten over de werken aan de Noorderlijn en de bereikbaarheid, kan terecht op www.noorderlijn.be. Op de site vindt u specifieke bereikbaarheidsplannen voor de werven op de Noorderlaan, de Leien en het Eilandje.