Mobiliteit en Verkeer

L-trein tussen Roosendaal-Antwerpen-Puurs elk half uur

De Raad van Bestuur van NMBS heeft vandaag ingestemd met een nieuwe uitbreiding van het treinaanbod vanaf december 2017. Daarbij wordt op de eerste plaats ingezet op de verhoging van het voorstedelijke aanbod rond de grote steden, maar ook elders wordt bijvoorbeeld het weekendaanbod (vooral op zaterdag) uitgebreid. Verder worden de aansluitingen geoptimaliseerd en de reistijd verlaagd.

Dit zijn de belangrijkste verbeteringen voor Antwerpen: 

De geplande omslag van de IC Amsterdam naar de hogesnelheidslijn via Noorderkempen en Breda maakt een uitbreiding van het voorstedelijk aanbod ten noorden van Antwerpen mogelijk. Zo zal de L-trein tussen Roosendaal-Antwerpen-Puurs (op lijn 12) tijdens weekdagen om het half uur rijden in plaats van om het uur nu.

Boom en Antwerpen (lijn 52) worden ook tijdens het weekend verbonden met elk uur een trein.

Ten oosten van Antwerpen worden tijdens weekdagen twee P-treinen tussen Herentals en Lier verlengd tot Antwerpen.