Nieuws

"Laat alle gevangenen vrij die kunnen worden vrijgelaten "

Het aantal mensen dat opgesloten zit in de Belgische gevangenissen, moet dringend naar beneden. Iedereen die vrijgelaten kan worden, moet dan ook effectief worden vrijgelaten. Die maatregel is nodig wegens de gezondheidsrisico's die het coronavirus met zich meebrengt. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, een onafhankelijke instelling voor de controle op de gevangenissen.

De situatie in gevangenissen wordt met de dag moeilijker, zo zegt de Centrale Toezichtsraad. 'In overbevolkte inrichtingen, met vaak een gebrek aan hygiëne, is het onmogelijk om afdoende preventie- en zorgmaatregelen te nemen. Gezien het risico op een gezondheids- en veiligheidscrisis is het dringend noodzakelijk het aantal gedetineerden drastisch te verminderen.' De toezichtsraad vraagt daarom dat de gevangenisbevolking wordt teruggebracht tot 'maximaal de opvangcapaciteit van elke inrichting'.

Concreet wordt daarbij gedacht aan drie maatregelen: het vrijlaten onder voorwaarden van mensen in voorlopige hechtenis, het uitstellen van de uitvoering van gevangenisstraffen en de vrijlating van alle gevangenen 'die kunnen vrijgelaten worden'. Het huidige initiatief om de gevangenisverloven te verlengen, wordt dan weer niet als een realistische oplossing gezien. De Centrale Toezichtsraad stelt dat dit enkel leidt tot een onderbreking van de straf, waardoor het probleem alleen maar wordt verschoven. Voorts pleit de toezichtsraad nog voor een hele reeks andere maatregelen voor de mensen in de gevangenissen. Zo zouden telefoongesprekken gratis moeten worden zolang er geen bezoek mogelijk is en zouden alle gedetineerden en personeelsleden voldoende toegang moeten krijgen tot hygiëneproducten en stromend water, zodat ze de preventiemaatregelen kunnen volgen.

(foto : Pixabay)