Nieuws

Lachgas in beslag genomen en sluikstorters betrapt

Het wijkteam van Junostraat beboette tijdens een overlastpatrouille twee sluikstorters en 1 iemand die een joint rookte op straat. De grootste vangst bestond uit 13 gevulde lachgasflessen die allemaal in beslag werden genomen.

Het wijkteam van de Brederodestraat controleerde op het naleven van de coronamaatregelen in hun wijk. Eén dame die geen mondmasker wilde dragen werd getrakteerd op een extra pv voor smaad en weerspannigheid toen ze een politieman uitschold en probeerde weg te duwen om de controle te ontlopen.

(bericht en archieffoto lokale politie Antwerpen)