Nieuws

Lancering ‘Wijklabo’s’ in Borgerhout : bewoners krijgen budget voor buurtprojecten

Op donderdag 14 november lanceert het district Borgerhout het project ‘Wijklabo’s’. Elke wijk krijgt 100.000 euro en beslist zelf wat er belangrijk is voor hun wijk en hoe de middelen worden besteed. De Moorkenswijk – de wijk rond het Moorkensplein – is de eerste wijk die aan zet komt.

Het Wijklabo is een gloednieuw participatieproject in Borgerhout. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de besluitvorming over projecten en ingrepen in hun leefomgeving. Elk labo wordt aangestuurd door een regiegroep van vrijwillige buurtbewoners. Zij leggen contacten in de buurt, benoemen problemen en gaan op zoek naar interessante voorstellen. Hierbij krijgen ze ondersteuning van de medewerkers van de dienst Wijkoverleg van het district.

Start in Moorkenswijk

Over een periode van vier jaar komt het Wijklabo naar alle zes de wijken in Borgerhout. In elk gebied wonen zo’n 7000 mensen: vier wijken in Borgerhout intra muros en twee in Borgerhout extra muros. De Moorkenswijk bijt de spits af en doorloopt vanaf dit najaar tot in het voorjaar van 2020 een traject waarbij de bewoners zelf prioriteiten voor de wijk zullen formuleren en realiseren. In de volgende jaren zullen de vijf andere Borgerhoutse wijken participeren aan de Wijklabo’s.

Projecten voor en door wijk

Het beoogde eindresultaat is een of meerdere projecten voor en door de wijk, die door zo veel mogelijk mensen gedragen worden. Ingediende voorstellen moeten wel passen binnen de bevoegdheden van het district, zoals de heraanleg van straten en pleinen, initiatieven op vlak van groenvoorziening of acties met betrekking tot jeugd, sport, senioren en cultuur. 

Marij Preneel, districtsburgemeester en bevoegd voor wijkoverleg: “Bewoners weten zelf het allerbeste wat nodig is voor hun buurt. En meestal ook hoe ze dat willen realiseren.”