Mobiliteit en Verkeer

Lange Beeldekensstraat wordt heraangelegd: buurtbewoners gaven feedback op eerste concept

De Lange Beeldekensstraat is toe aan vernieuwing. Op dit moment zijn de eerste ruwe plannen voor de riolering en de bestrating opgemaakt. In april gaven de buurtbewoners daarop feedback. De werken zullen ten vroegste van start gaan in 2020.

Het eerste, ruwe concept van het project omvat de volgende voorstellen:

  • Er komen meer bomen. De exemplaren die behouden kunnen worden, blijven staan tijdens de werken. Andere zullen nieuw geplant moeten worden op een betere groeiplaats. Het districtsbestuur pleit voor een maximaal behoud.
  • De heraanleg zal ook toekomstgericht zijn, en rekening houden met de toenemende felle stortbuien. In het hemelwaterplan wordt voor deze zone een gescheiden rioleringssysteem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld. De infiltratiemaatregelen worden nog verder uitgewerkt.
  • In het eerste concept wordt ook ruim aandacht besteed aan de verkeersveiligheid in de Lange Beeldekensstraat. Met het aanleggen van voldoende snelheidsremmende maatregelen zou de maximale snelheid gerespecteerd moeten worden. De mobiliteitsvoorwaarden zullen getoetst worden aan het STOP-principe (minimale voetpadbreedte, obstakelvrij om een integrale toegankelijkheid te kunnen garanderen).
  • Het huidige voorstel resulteert in een lichte daling van de parkeerplaatsen, onder andere omdat er een brede stoep komt ter hoogte van cinema National, en om de nodige draaicirkels voor de brandweer te kunnen voorzien.

Inspraakmoment
Op 4 april organiseerde het district Antwerpen een inspraakmoment. Een 90-tal buurtbewoners gaf in woonzorgcentrum Bilzenhof zijn ideeën en opmerkingen over het voorliggende concept. Er waren bezorgdheden over de verkeersveiligheid en de mogelijkheden voor fietsers, en vragen over parkeermogelijkheden. Een aantal aanwezigen had extra vragen over snelheidsremmers en over de luchtkwaliteit in de straat. Anderen gaven aan graag meer bomen en geveltuinen te willen. Er werden ook enkele ideeën voorgesteld om meer kunst in de straat te voorzien: beelden of een artistieke interpretatie rond Bilzenkruid.

Volgende fase: voorontwerp

Met alle aangebrachte informatie gaan de ontwerpers en het districtsbestuur aan de slag om een voorontwerp op te stellen dat opnieuw aan de buurtbewoners wordt voorgelegd. Na deze tweede participatieronde wordt uiteindelijk een definitief ontwerp opgesteld, waarmee een aannemer aan de slag kan.

Het verslag van het inspraakmoment en alle actuele informatie over de heraanleg van de Lange Beeldekensstraat zijn te vinden op www.antwerpen.be/langebeeldekensstraat.

(bericht : Stad Antwerpen - foto Google Street View)