Nieuws

Leerlingen kruipen voor één dag in de kleren van beroepskrachten

Tijdens de Youca Action Day gaan scholieren tussen 15 en 20 jaar vandaag een dag niet naar school, maar kruipen in de kleren van beroepskrachten. Hun dagloon van 50 euro staan ze af aan een project dat een duidelijke impact teweegbrengt op de vooruitzichten van jongeren en specifiek van meisjes in Nueva Prosperina, één van de meest achtergestelde wijken van Guayaquil, Ecuador.

De provincie stelt maar liefst 65 vacatures open, en is daarmee een grote werkgever van de Youca Action Day. Gedeputeerde voor Mondiaal Beleid, Rik Röttger licht de mogelijke functies van de jongeren toe: “Kippen verzorgen, een park onderhouden, een congrescentrum beheren, muziekpromotor, kruid ruimen en exoten verwijderen in waterlopen, promoteam, werken met melkvee,… de functies die de jongeren opnemen zijn zeer uiteenlopend. We dragen als provincie de Youca Action Day een warm hart toe, want doordat jongeren zich expliciet inzetten voor het Zuiden leiden we hen op tot wereldburgers.”

(Bron : Provincie Antwerpen)

(Foto van werkkrachten in het Rivierenhof : Anouche De Keyzer voor PGRA provincie Antwerpen)