Gezondheid

Let’s Move for Sleep !

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Slaap wil de BASS (Belgian Association for Sleep research and Sleep medicine) de aandacht  vestigen op de positieve effecten van lichamelijke activiteit op slaap en slaapstoornissen, met de slogan "Let's Move for Sleep".

Regelmatige fysieke activiteit heeft een gunstig effect op slaaploosheid, slaapapneu en rusteloze benen syndroom. Daarom maakt fysieke activiteit een essentieel onderdeel uit van deze aandoeningen.  Hieronder vindt u meer informatie. 

Slaapstoornissen komen frequent voor, nl. bij ongeveer 30% van de algemene bevolking. Echter, het volgen van een gezonde levensstijl kan een aanzienlijke verbetering meebrengen voor de meeste van deze aandoeningen.

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Slaap op 17 maart wenst de BASS (Belgian Association for Sleep research and Sleep medicine) de aandacht te vestigen op de positieve effecten van lichamelijke activiteit.   

Vandaag is inactiviteit een probleem voor de algemene volksgezondheid.  Ongeveer 35% van de Europese bevolking is inactief, waardoor deze wordt blootgesteld aan verschillende gezondheidsproblemen.

Wetenschappelijke gegevens tonen aan dat  lichamelijke inactiviteit kan leiden  tot frequenter nachtelijk ontwaken, met fragmentatie van de slaap tot gevolg.  Hierdoor kunnen sommige mensen chronische slapeloosheid ontwikkelen. Slapeloosheid of insomnie is een multifactoriële pathologie, die voorkomt bij ongeveer 6% van de westerse bevolking. Regelmatige fysieke activiteit maakt het mogelijk om de symptomen te verlichten en zou systematisch dienen voorgesteld te worden samen met de eerste keuze therapie voor slapeloosheid, namelijk de cognitieve gedragstherapie. 

Obstructief slaapapneu syndroom (OSAS), wat voorkomt bij ongeveerd 4% van de bevolking, wordt eveneens gunstig beïnvloed door fysieke activiteit.  Naast een gunstig effect op hart en bloedvaten, en onafhankelijk van gewichtsverlies, kan regelmatige lichaamsbeweging de ernst van slaapapneu doen afnemen.  Daarnaast is een gunstig effect beschreven op de slaperigheid overdag en de efficiëntie van de slaap.  De mechanismen  waardoor fysieke activiteit dit effect bewerkstelligt zijn o.a. een verhoging van de tonus van de spieren die de bovenste luchtwegen openhouden, een vermindering van vochtopstapeling t.h.v. de hals, afname van ontsteking in het lichaam en verhoging van het aandeel van diepe slaap.

Lichamelijke activiteit is ook gunstig voor mensen met circadiane ritmestoornissen omdat het een gunstig effect kan uitoefenen op de circadiane klok van ons lichaam. Daarom is het beter  dat de lichamelijke activiteit  uitgeoefend wordt in de ochtend of in de loop van de dag en niet juist voor bedtijd. 

Tot slot, ook het rusteloze benen syndroom, wat ongeveer 8,5% van bevolking treft, kan gunstig beïnvloed worden door lichamelijke activiteit.  Lichamelijke activiteit bestaande uit een oefenprogramma van 3 keer per week kan bijdragen tot het verminderen van de ernst van de symptomen met 39% 

Lichamelijke activiteit valt dus zeker aan te moedigen, vooral als je moeite hebt met slapen.

Dus, Let’s Move for Sleep !