Mobiliteit en Verkeer

Lichte elektrische taxivoertuigen

Begin dit jaar stelde de stad Antwerpen een tweede wachtlijst open voor taxivoertuigen die rijden met een lichte elektrische motor (e-taxi). De vergunningsaanvraag voor een elektrische taxi krijgt - na goedkeuring door de gemeenteraad - vanaf 1 juni 2018 voorrang op de bestaande wachtlijst voor traditionele taxivoertuigen.

Lichte e-taxi’s zien er hetzelfde uit als de traditionele taxi’s en zijn dus even herkenbaar: met een taxilicht op het dak en zwart-geel geblokte strip op de zijflanken. De traditionele taxi’s zijn nu nog overwegend dieselvoertuigen: groter, zwaarder en ook sneller. 

Voor lichte e-taxi’s zijn er omwille van de specifieke kenmerken - zo zijn deze voertuigen kleiner en lichter - afwijkende exploitatievoorwaarden nodig. Het college legt deze voorwaarden ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. 

Na goedkeuring kan het college in 2018 taxivergunningen afleveren voor in totaal 22 van zulke lichte e-taxi’s. 

Alle taxi’s op alternatieve brandstof in 2025

Een taxi is constant onderweg en produceert veel uitlaatgassen. E-taxi’s zijn een prima investering en alternatief voor een schonere stad en omgeving. Daarom is het de doelstelling van de stad Antwerpen om tegen 2025 alle taxi’s in Antwerpen te laten rijden op alternatieve brandstof. Momenteel rijden er al 2 e-taxi’s rond in Antwerpen. 

Om e-taxi’s echt rendabel te maken, is er meer en snelle laadinfrastructuur nodig. Samen met de taxisector bekijkt de stad hoe en waar kwalitatieve laadvoorzieningen te realiseren. Een overzicht van de bestaande oplaadpunten vindt u op www.antwerpen.be