Nieuws

Lidl krijgt geen bouwvergunning voor supermarkt in centrum Kalmthout

Het college van burgemeester en schepenen van Kalmthout besliste om Lidl geen bouwvergunning toe te kennen. Zij dienden een aanvraag in om een supermarkt te bouwen in het centrum van Kalmthout. Vooral de impact op de mobiliteit gaf de doorslag dat de gemeente de komst van een supermarkt daar niet ziet zitten. 

Lidl diende een bouwaanvraag in om een supermarkt te bouwen op een site van 8600 m² tussen de Kapellensteenweg, Foxemaatstraat en Roggebos. Het gaat om een winkelfiliaal van 2375 m², met 125 parkeerplaatsen. Zij planden ook twee in- en uitritten: één langs de Kapellensteenweg en één in de Foxemaatstraat.  

Verschillende gemeentelijke diensten en ook de Vlaamse overheid gaven een negatief advies in de stedenbouwkundige procedure. Het Kalmthouts schepencollege volgde deze adviezen en besliste daarom om geen vergunning af te leveren aan Lidl.  

Niettegenstaande de locatie, als woongebied, juridisch aanvaardbaar is op stedenbouwkundig vlak, is de inplanting van een supermarkt onwenselijk omwille van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming. De Foxemaatstraat heeft een krap profiel en is nu al een belangrijke ontsluiting naar de Brasschaatsteenweg, de 2 basisscholen in de buurt en het sportpark Heikant, ook voor de vele fietsers. AWV, het agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, ziet een bijkomende ontsluiting op de Kapellensteenweg bovendien niet zitten. 

Bij de aanvraag voegde Lidl ook een mobiliteitsonderzoek toe. Die ging er foutief van uit dat de Kapellensteenweg gecategoriseerd is als een ‘stedelijke hoofdweg’ i.p.v. een ‘lokale weg’. Die categorisering bepaalt de capaciteit van de weg. Uit de recente verkeerstellingen blijkt dat de limiet voor de Kapellensteenweg nu al bijna is bereikt. Die wordt ruim overschreden bij de komst van een nieuwe supermarkt.  

Ook de gemeentelijke groendienst gaf een ongunstig advies. Door de grote verhardingsgraad op het terrein moeten 53 bomen gerooid worden. Die kunnen onvoldoende gecompenseerd worden.  

Tijdens het openbaar onderzoek kwamen ook heel wat bezwaren binnen bij de gemeente. De gemeente ontving verschillende petities met meer dan 500 handtekeningen en 110 individuele bezwaren. Er is duidelijk geen draagvlak in de buurt voor de bouw van de supermarkt. Die bezwaren werden weerhouden vanwege de negatieve impact op de directe omgeving. 

(bericht : Gemeente Kalmthout - foto Google Street View)