Gezondheid

Residenten serviceflats niet te spreken over lockdown "ik zit hier precies in't gevang"

embed
De lockdown van de serviceflats in Antwerpen is mensonterend. Dat zeggen bewoners en hun familieleden. Er geldt een strikt toegangsverbod in de serviceflatcomplexen van het Antwerpse Zorgbedrijf, ook mantelzorgers mogen niet meer binnen. Ouderen die slecht te been zitten daardoor al twee weken vast op hun flatje zonder enig contact. En wie wél nog buiten kan, màg dat niet meer. Sommigen noemen hun flat nu zelfs een gevangenis.