Gezondheid

Lockdown van asielcentrum in Lint weer opgeheven

In Lint is de lockdown van het opvangcentrum voor asielzoekers weer opgeheven nu de uitbraak van het coronavirus daar onder controle is. Dat zegt het Rode Kruis-Vlaanderen. Risicocontacten werden nagegaan, de nodige testen werden uitgevoerd en het verdere verloop van de uitbraak werd nauwgezet opgevolgd waardoor de situatie 'gunstig evolueerde', klinkt het.

Hoeveel bewoners besmet raakten, wil het Rode Kruis niet kwijt. De beslissing om de lockdown op te heffen werd volgens het Rode Kruis genomen in samenspraak met het gemeentebestuur en de centrumarts. 'Het is nooit de bedoeling geweest gezonde personen onnodig lang in lockdown te houden', stelt het Rode Kruis, dat de bewoners van het centrum wel verder blijft sensibiliseren rond het coronavirus en de maatregelen die gelden in ons land en specifiek in de provincie Antwerpen, waar het virus zich momenteel sterk verspreidt. Wanneer bewoners van het centrum symptomen vertonen of in contact kwamen met coronapatiënten, worden ze in quarantaine op hun kamer geplaatst in afwachting van hun testresultaat. Bij een positief resultaat worden ze vervolgens ondergebracht in een aparte isolatieafdeling. Alle richtlijnen worden strikt gehanteerd en de situatie wordt elke dag opnieuw geëvalueerd, aldus nog het Rode Kruis.