Nieuws

Lokale politiezone Rupel zet gericht overlastteam in

Dit najaar gaat de lokale politiezone Rupel met een nieuw zeskoppig team van start dat zal werken op plaatsen en momenten die storend kunnen zijn. Het zogenaamde overlastteam zal een brug vormen tussen de reguliere patrouilles, de wijkagenten en de onderzoekers. Zij zullen er voor zorgen dat inwoners minder last gaan hebben van vervelende (strafbare) ergernissen. 

Het overlastteam zal bijzonder flexibel en dynamisch worden ingezet: Nacht- of weekendwerk zal geen uitzondering zijn. Het is immers de bedoeling dat dit team kort op de bal zal spelen wanneer drugsdealers of mensen met storend gedrag het meest actief zijn. Het team zal aan beeldvorming doen maar evengoed oplossingsgericht denken. Dat kan gaan van een effectieve (GAS-)boete voor een wildplasser of afspraken maken met de dienst vrijetijdsbesteding tot een infrastructureel voorstel aan de burgemeester. Zij zullen volgens een prioriteitenlijst bestaande overlastproblemen op korte termijn aanpakken. 

Het overlastteam zal niet alleen binnen de politiestructuren maar ook daarbuiten nauw samenwerken met andere relevante partners. Afhankelijk van de situatie zullen zij soms in uniform en soms in burgerkledij in het straatbeeld werken.