Gezondheid

Meer dan 2500 vrijwilligers voor vaccinatiedorp Spoor Oost

Ruim 2500 Antwerpenaren hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor het vaccinatiedorp VacCovid aan Spoor Oost. Vandaag krijgen ze een mail met meer uitleg. Intussen is de bouw van het vaccinatiedorp zo goed als afgerond. Eenmaal geopend heeft het vaccinatiedorp 100 medewerkers per dag nodig.

Ook 144 gepensioneerden

Sinds de oproep op 14 januari hebben meer dan 2500 vrijwilligers zich aangemeld om te helpen in VacCovid. Het merendeel (ca. 2300) deed dat via www.antwerpenhelpt.be, ongeveer 200 mensen deden dat via de eerstelijnszones.

De respons komt uit alle leeftijdscategorieën: de jongste is 15 jaar, de oudste 83 jaar. 144 vrijwilligers zijn gepensioneerd. Vrijwilligers moeten minstens 18 jaar zijn, een uitzondering kan in het kader van een schoolstage. Het vaccinatiedorp zorgt voor opleiding en toezicht door ervaren verantwoordelijken.

Administratie en vaccineren populair

Heel wat mensen meldden dat ze meerdere taken willen opnemen. Voor de invulling van de rollen kijkt VacCovid naar de hoogste kwalificatie van een vrijwilliger. Zo kunnen vrijwilligers in meerdere rollen aan de slag.

Ongeveer de helft van de vrijwilligers via www.antwerpenhelpt.be wil scriptor zijn. Dat is iemand die administratieve taken op zich neemt, zoals de registratie nadat iemand gevaccineerd is. Voor logistiek medewerker staan er 162 mensen op de lijst. Dit omvat het beheer van de voorraad en de bevoorrading van de medewerkers die de spuiten voorbereiden.

Voor functies die te maken hebben met de vaccinaties komt vier op de tien in aanmerking: arts, vaccinator en farmaceutisch assistent. Hiervoor zijn bepaalde opleidingen – die gevolgd worden of afgerond zijn – een vereiste.

717 mensen willen graag de Antwerpenaren vaccineren. Daarnaast zijn er 101 kandidaten als farmaceutisch assistent, dat zijn de medewerkers die de spuiten met het vaccin voorbereiden. Tot slot willen 95 artsen zowel vaccineren als een oogje in het zeil houden over de gevaccineerden. Voor sommige functies – zoals arts – kijkt het vaccinatiedorp zaken als het diploma en riziv-nummer na.