Nieuws

Meer dan 4.500 bezwaarschriften tegen het windturbineproject Malle/Zoersel

Windstil vzw overhandigt meer dan 4.500 bezwaarschriften aan de gemeenten Malle en Zoersel. “Een mooi resultaat waar we fier mogen op zijn en dat tijdens deze moeilijke coronaperiode. Anders hadden we nog meer bezwaarschriften behaald …” Het inkijken van het dossier, het organiseren van de bezwaarschriften, het bereiken en het informeren van de burgers, … het vergde veel inspanningen in deze COVID-19 periode. Gelukkig konden we rekenen op vele helpende handen van vrijwillige burgers. Windstil dankt iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat! Een mooi staaltje van solidariteit van Oostmalle, Westmalle en Zoersel.

Er zijn eveneens bezwaarschriften rechtstreeks bezorgd aan de gemeenten, aangetekend opgestuurd of digitaal ingediend via het omgevingsloket. Dit is een duidelijk signaal naar de investeerders, de Mintjens Group, Tri en Fingo, dat er geen draagvlak is voor het windturbineproject in Malle/Zoersel en dat de inplanting nabij onaanvaardbaar is.

Volgens het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030 moet Vlaanderen in 2030 28.512 GWh hernieuwbare energie voorzien. Hernieuwbare energie omvat elektriciteitsproductie vanuit biomassastromen, zonnepanelen, grond gekoppelde warmtepompen, zonneboilers, waterkracht en windturbines. Het huidige beleid laat toe windturbines te plaatsen in dichtbevolkte gebieden en op locaties met een slecht windklimaat, dat resulteert in veel te lage rendementen. Weinig rendabele windturbines gaan ons niet helpen om de klimaatdoelstellingen te halen. De grote uitdaging bestaat erin de juiste technologie op de juiste plaats. Een goeddoordacht inplantingsbeleid is van essentieel belang voor Vlaanderen, waarbij rekening wordt gehouden met aanvaardbare minimum afstanden en het behoud van een gezonde leefomgeving voor de burgers