Gezondheid

Meer dan 90% van stadspersoneel is gevaccineerd

Van de medewerkers van stad Antwerpen is 91 procent volledig gevaccineerd. Volgens de stad dankzij interne sensibilisering, een doorgedreven informatiecampagne en een grote betrokkenheid.

Stad Antwerpen telt iets meer dan 7600 medewerkers. Zij halen een hoge vaccinatiegraad: 91% is volledig gevaccineerd en 1% gedeeltelijk. De stad is erg tevreden met die cijfers. Ter vergelijking: dat is nog beter dan de algemene vaccinatiegraad van de beroepsactieve bevolking (18-64 jaar) in Vlaanderen: die bedraagt 89,8 %.

Schepen voor personeel Nabilla Ait Daoud: “Stad Antwerpen mag met recht en reden trots zijn op de hoge vaccinatiegraad van de stadsmedewerkers: 91% is met vlag en wimpel geslaagd. De interne sensibilisering in alle geledingen van het stadspersoneel heeft prima gewerkt. Ik wil als schepen van personeel ook alle medewerkers danken voor hun inzet tijdens de uitrol van het vaccinatiedorp en de testcentra: hun enthousiasme heeft het draagvlak voor een doorgedreven vaccinatie aanzienlijk vergroot.”

Ook schepen voor gezondheidszorg Els Van Doesburg is tevreden: “Een pluim voor onze mensen die massaal hun verantwoordelijkheid namen, maar ook een pluim voor de interne en externe communicatie in onze zeer diverse stad. We zijn er in geslaagd om mensen correct te informeren om zelf een beslissing te nemen. We mogen bijzonder trots zijn op dit resultaat.”

De overheid ontwikkelde onlangs een systeem waarmee de arbeidsarts in een onderneming met minstens 50 medewerkers kan nagaan wat de vaccinatiegraad is. Omwille van privacy en medisch geheim bewaakt de arbeidsarts de anonimiteit van de gegevens. Door de GDPR-regelgeving zijn er geen individuele gegevens beschikbaar. De data kunnen enkel per onderneming geconsulteerd worden. Indien de vaccinatiegraad in een organisatie (te) laag is, kan de werkgever samen met de vakorganisaties een plan uitwerken om medewerkers extra aan te moedigen om zich te laten vaccineren. Voor stad Antwerpen is het dankzij de hoge vaccinatiegraad niet nodig om extra actie te ondernemen.

Foto Belga