Politiek

Meer melding van zwerfvuil in Antwerpen, maar minder boetes

Het aantal meldingen van sluikstorten in Antwerpen heeft vorig jaar de kaap van de 50.000 gerond. Maar intussen is het aantal boetes voor sluikstorten in 2017 verder gedaald. Dat meldt sp.a-gemeenteraadslid Tom Wassenberg.

"De handhaving faalt. Dat bewijzen de cijfers, die nog slechter zijn dan voor 2016", aldus Wassenberg. De meldingen van sluikstorten zijn vorig jaar fors omhoog gegaan. De teller bleef stilstaan op 50.320, terwijl de twee voorgaande jaren de meldingen rond de 34.000 schomelden. "Ongetwijfeld een combinatie van een verslechtering van de situatie op het terrein en de uiting van steeds meer mensen dat het hen echt te veel wordt, waardoor het aantal meldingen een bijkomende boost krijgt", legt Wassenberg uit. Maar ondertussen daalt in Antwerpen het aantal GAS-pv's voor vervuilen van de openbare weg.

Volgens cijfers van de stadssecretaris waren dat er vorig jaar 1.238, waarmee de afname voortgaat die zich de voorbije jaren heeft ingezet. In 2014 was bijvoorbeeld nog sprake van 4.214 boetes. Al is het volgens de stadssecretaris nog mogelijk dat het cijfer voor 2017 nog iets toeneemt. "Meldingen nemen dramatisch toe, maar steeds minder mensen worden beboet. En dat ondanks de beloftes, onder meer dat het hangen van meer camera's voor een betere handhaving van sluikstort zou zorgen", klaagt het socialistische oppositielid aan. Zijn partij klaagde eerder al aan dat hervormingen en besparingen bij de stedelijke diensten de controle en handhaving in het gedrang brengt. "Het volstaat niet overal borden te zetten dat je een boete van 350 euro riskeert voor het vervuilen van de openbare weg. Er moet ook een reële pakkans zijn en de cijfers tonen aan dat dit stadsbestuur er niet in slaagt de trend ten gunste te keren", besluit Wassenberg