Mobiliteit en Verkeer

Meer schoolstraten in Antwerpen als gevolg van de coronacrisis

Sinds de start van de coronacrisis zien we een grote toename in het aantal schoolstraten in Antwerpen. Vooral na de start van het nieuwe schooljaar ging het aantal aanvragen steil de hoogte in. De spoedprocedure die de stad in werking stelde, maakt dat de scholen versneld antwoord krijgen. Hierdoor steeg het aantal functionerende schoolstraten op korte tijd van 17 naar 32.

Sinds 2014 kunnen scholen op het Antwerpse grondgebied zich aanmelden bij de stad voor de aanvraag van een schoolstraat. Schoolstraten zijn straten die tijdens bepaalde uren afgesloten worden voor het verkeer om de leerlingen toe te laten veilig de school te bereiken en verlaten. In een schoolstraat wordt, aan het begin en het einde van de schooldag, de straat een half uur afgesloten. Een gemachtigd opzichter plaatst daarvoor een hek aan de toegangen van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. De al aanwezige wagens mogen de straat wel uitrijden.

Een schoolstraat komt er op vraag van een school, wijk of district. De stad bekijkt dan de mogelijkheid en de opportuniteit om een schoolstraat in te richten. Als de school zit engageert voor het bemannen van een schoolstraat met gemachtigde toezichters, wordt ze ingevoerd. Vervolgens ondersteunt de stad door na verloop te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Sinds de start van de coronacrisis noteert de stad een stijgende interesse. Dit is het rechtstreekse gevolg van de richtlijn dat de preventieadviseur van elke school een plan van aanpak moest opstellen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het betreden en verlaten van de schoolgebouwen en de schoolomgeving vormen daarin aandachtspunten, waarbij de optie ‘Schoolstraat’ steeds vaker onderzocht werd.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: ‘Om het toenemende aantal aanvragen te kunnen bolwerken hebben we sinds eind mei een versnelde procedure in het leven geroepen, waardoor scholen binnen de 2 weken antwoord krijgen op hun aanvraag. Uiteraard speelt de urgentie van het openhouden van de scholen mee. Samen moeten we werken aan een veilige manier om dit te kunnen doen.’

Koen Kennis: ‘Dat we sneller schakelen, betekent niet dat er minder nauw toegekeken wordt op de procedure. De stad zet hiervoor meer mensen in, maar de criteria waaraan een schoolstraat moet voldoen blijven dezelfde. Het engagement van de school moet er zijn, de school moet gelegen zijn in een straat met een residentieel karakter, er mag geen openbaar vervoer door de straten rijden, en de verkeershinder in de omliggende straten en functies moet beperkt blijven.’

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar werden de scholen via nieuwsbrieven herinnerd aan de spoedprocedure. Dat signaal werd duidelijk opgepikt. Sinds 1 september werden meer dan 30 spoedprocedures opgestart.

Reeds uitgevoerde schoolstraten: 32

17 reeds voor corona uitgerold

15 uitgerold via spoedprocedure

6 hebben de procedure doorlopen en liggen ter goedkeuring voor

Schoolstraten in behandeling: 21

10 lopende dossiers die nu via de spoedprocedure afgewerkt worden

11 nieuwe aanvragen, klaar om in de spoedprocedure tegen het licht gehouden te worden

Mobiliteitsschepen Koen Kennis: ‘Het is goed dat zoveel scholen het principe van de schoolstraat omarmen en invoeren. Bepaalde directies willen evalueren als de coronaepidemie afneemt, en zien het dus als een tijdelijk engagement, voor anderen zou het wel eens een blijvende afspraak kunnen worden. Onze diensten staan in elk geval klaar om de geïnteresseerde scholen te begeleiden.’