Onderwijs

Meerderheid Antwerpse scholen behoudt online aanmeldingssysteem

Scholen in Antwerpen blijven kiezen voor het centrale aanmeldingssysteem via de computer. Hoewel Vlaanderen hen daar niet meer toe verplicht. Toch heeft een meerderheid van de schoolbesturen beslist het online aanmelden te behouden, waardoor dat voor alle scholen en in alle schoolnetten blijft gelden.

Er zal dus niet opnieuw gekampeerd worden aan de Antwerpse schoolpoorten. Dat is het lokaal overlegplatform in de vooravond overeengekomen. Ouders die hun kind voor het komende schooljaar willen inschrijven, weten dus dat ze de computer moeten blijven gebruiken. Onderwijsschepen Jinnih Beels juicht de beslissing toe. Ze beklemtoont dat in het huidige schooljaar 90 procent van alle kinderen een school heeft gevonden uit de top drie die door de ouders werd ingegeven.

(Foto: © Pixabay)