Gezondheid

Meningen over bijsturingen Veiligheidsraad zijn verdeeld

embed
De meningen over de slechts kleine bijsturingen van de veiligheidsraad zijn verdeeld. Veel mensen hebben het moeilijk om de bubbel van 5 nog een maand langer vol te houden. Maar er is anderzijds ook wel begrip dat het te vroeg is om alles los te laten.