Justitie

Merendeel van de afwezige bijzitters vierkiezingen krijgt 400 euro boete

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vandaag 92 vonnissen geveld over afwezige bijzitters tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. In de meeste gevallen werd een boete van 400 euro opgelegd.

Het parket had naar 437 afwezige bijzitters uit het arrondissement Antwerpen een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro gestuurd. 110 van hen konden alsnog bewijzen dat ze op de dag van de verkiezingen een valabele reden hadden om niet te zetelen. 158 mensen besloten de 250 euro te betalen. De overige 169 gingen niet op de minnelijke schikking in en werden door het parket gedagvaard op drie themazittingen. Een groot aantal kwam niet opdagen. De anderen probeerden met allerlei excuses onder de gevorderde boete van 400 euro uit te komen. 'Ik heb de oproepingsbrief niet gekregen', 'Ik was ziek', 'Ik vond geen oppas voor de kinderen' of 'Ik was net te laat en het stembureau was al samengesteld', waren de redenen die het vaakst werden aangehaald.

Vandaag werden de eerste 92 vonnissen geveld. In 45 gevallen werd een effectieve boete van 400 euro opgelegd. Voor 26 anderen was die boete geheel of gedeeltelijk met uitstel. Er waren ook drie vrijspraken, dertien mensen kregen een opschorting en een persoon moet een werkstraf van 46 uur uitvoeren. Voor vier mensen werd de strafvordering vervallen verklaard.