Media en Cultuur

Met nieuwe app kunnen buurtbewoners wantoestanden aanklagen

Bewoners kunnen voortaan via een nieuwe app vertellen wat ze vinden over een bepaalde buurt. En dat op een interactieve wijze.

Als je door een straat loopt, stelt Wappr je een reeks vragen. Over mobiliteit, veiligheid, maar ook bijvoorbeeld of er voldoende straatverlichting is. De bedoeling is dat bewoners elkaar op de hoogte kunnen houden. En voor de stad is de app dan weer een belangrijke bron van informatie om te zien wat er in een wijk nog allemaal beter kan. Wappr beperkt zich voorlopig enkel tot de Sint-Andries-wijk. Later zouden ook de andere wijken in de app moeten komen.