Mobiliteit en Verkeer

Milieu-organisaties roepen iedereen op het openbaar vervoer te steunen

In deze coronacrisis roepen TreinTramBus, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Inter-Environnement Wallonie iedereen op om het openbaar vervoer te steunen. 'Het openbaar vervoer speelt een essentiële rol. Ondersteun daarom eerst de trein, tram, bus en metro en niet de luchtvaartmaatschappijen, die slechts door een minderheid gebruikt worden en vervuiling met zich meebrengen.'

Volgens de milieu-organisaties worden trein, tram en bus dubbel getroffen door de coronacrisis. 'Ook voor hen blijven de vaste kosten doorlopen, terwijl de inkomsten bijna volledig wegvallen', benadrukt Peter Thoelen van TreinTramBus. 'De NMBS bijvoorbeeld heeft op dit moment een verlies te verwerken van 70 miljoen euro per maand en een extra kost van 3,5 miljoen euro voor de aankoop van ontsmettingsmateriaal.'

Openbaarvervoersmaatschappijen bieden volgens Thoelen een essentiële dienst aan, zowel op sociaal als ecologisch en economisch vlak. 'De hele samenleving heeft er baat bij dat ze financieel gezond blijven. Het openbaar vervoer is een oplossing voor de klimaatcrisis die we nu al hebben. Het kan die rol enkel opnemen als we ervoor zorgen dat het daarvoor de nodige middelen heeft', aldus Thoelen. Dat gaat volgens de milieu-orgnaisaties niet gebeuren als we vervuilende alternatieven voor internationale treinen, zoals de luchtvaart, nu bevoordelen. 'De crisis verplicht ons slimme en strategische financiële keuzes te maken. Dat geldt des te meer voor de overheden, die beslissen over de toekomst van onze samenleving', verklaart Thoelen. Hij voegt eraan toe dat het gebruik van openbaar vervoer voor kwetsbare groepen vaak de enige manier is om inkopen te doen, te gaan werken of op school te geraken. 'Dat in tegenstelling tot de meeste vliegtuigverplaatsingen, die vaak niet of veel minder essentieel zijn.'

Bond Beter Leefmilieu, IEW, TreinTramBus en Greenpeace vragen de Belgische beleidsmakers op federaal en regionaal niveau om enkel staatssteun te geven aan sectoren die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Europese Green Deal en de internationale klimaatdoelstellingen. 'De luchtvaartsector krijgt al jaren financiële en fiscale voordelen die niet te verantwoorden zijn', zegt Thoelen. De milieu-organisaties vragen daarom dat middelen prioritair gaan naar het openbaar vervoer.