Economie

Milieuorganisaties blijven zich verzetten tegen komst nieuwe fabriek Ineos

Veertien milieuorganisaties hebben zich verenigd om een juridisch bevelschrift in te dienen dat de ontbossing van een terrein in de Antwerpse haven moet voorkomen in de aanloop naar de bouw van een nieuwe fabriek van chemiereus Ineos. Door een bevelschrift in te dienen, proberen de milieuorganisaties naar eigen zeggen te voorkomen dat het bos 'onnodig' wordt gekapt in afwachting van een uitgebreid onderzoek van de milieueffecten van de fabriek zelf. 

'Project One' van Ineos omvat plannen voor nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia, maar voor de realisatie ervan moet wel 56 hectare bos verdwijnen. Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaf daar onlangs een vergunning voor omdat het terrein bestemd is voor industrie en het te kappen bos door Ineos zal worden gecompenseerd. De vergunning kwam er ondanks heel wat protest van milieuorganisaties, van wie er enkele zelfs een bezetting van het bewuste bos ondernamen. 

ClientEarth, een ngo die internationale juristen inzet voor milieukwesties, heeft nu met de steun van dertien andere milieuorganisaties een procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend om de ontbossing te voorkomen. 'Dit project negeert op flagrante wijze de nationale en EU-milieuwetgeving door de vergunning in stukken te snijden', zegt ClientEarth-advocaat Maria Jolie Veder. 'Dit maskeert de verwoestende en verstrekkende gevolgen die het project zal hebben. Vlamingen verdienen het om te weten wat de volledige impact van de uitbreiding zal zijn, niet alleen op de lokale natuur, maar ook op de wereldwijde CO2-uitstoot.'ClientEarth eist onder meer dat er een uitgebreide milieueffectenrapportage wordt uitgevoerd voor het hele project in plaats van afzonderlijk voor de ontbossing en elk van beide geplande installaties.