Mobiliteit en Verkeer

Mobiele borden tonen afstand tot file aan Oosterweelwerken

Na een succesvol proefproject heeft Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, beslist om de komende vier jaar in totaal twee miljoen euro te investeren in filestaartbeveiliging langs de E17 en E34. 

Het systeem omvat mobiele borden waarop weggebruikers de afstand tot de file aan de Oosterweelwerken kunnen aflezen, zodat ze tijdig hun snelheid kunnen minderen. Cijfers wijzen uit dat de filestaartbeveiliging dit jaar al tot een sterke daling van het aantal ongevallen leidde. 

Bij filevorming gebeuren er vaak ongevallen in de staart van de file, omdat die plots kan opduiken en bestuurders ze daarom te laat opmerken om nog veilig af te remmen. Om zware aanrijdingen in de filestaart aan de vorig jaar gestarte Oosterweelwerken te voorkomen, plaatste bouwheer Lantis bij wijze van proefproject 20 slimme filedetectieborden op de snelwegen in het Waasland richting Antwerpen. 

Op de E17 werden de detectieborden om de twee à drie kilometer aan beide zijden van de snelweg geplaatst vanaf Sint-Niklaas, op de E34 werd een gelijkaardige opstelling voorzien vanaf Melsele. "Afgelopen zomer evalueerden we dit proefproject", zegt Greet Van Wesemael, manager Minder Hinder bij Lantis. "We vergeleken het aantal ongevallen in de eerste vijf maanden van 2020 met de eerste vijf maanden van 2019 en dit in de filezone van de Oosterweelwerken. Zowel op de E17 als op de E34 was er een daling van het aantal ongevallen met minimaal 30 procent. Dat is een significante daling, te meer omdat de verkeershinder door de Oosterweelwerken in 2019 lager was dan in 2020 en er toen bijgevolg minder risico was op ongevallen." 

Lantis besliste nu om het project de komende vier jaar - zo lang duren de Oosterweelwerken op Linkeroever zeker nog - verder te zetten en maakt daar 500.000 euro per jaar voor vrij.

(Bron en foto: © Belga)