Mobiliteit en Verkeer

Mogelijk hinder door heraanleg kruispunt aan Hoogmolenbrug

Vanaf juni 2020 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een ingrijpende heraanleg van het kruispunt van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze werkzaamheden kaderen binnen de geplande bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug.

Concreet wordt het kruispunt van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan verlegd in de richting van Deurne om in de toekomst te kunnen aansluiten op de nieuwe Hoogmolenbrug. Ter voorbereiding van deze werken starten de nutsmaatschappijen al vanaf eind januari met het verplaatsen van hun kabels en leidingen. Dit zal gepaard gaan met de nodige hinder.

Komst nieuwe Hoogmolenbrug vraagt om aanpassing verkeersinfrastructuur
De Vlaamse Waterweg nv plant een nieuwe Hoogmolenbrug over het Albertkanaal in Schoten. De locatie van de nieuwe Hoogmolenbrug zal ruim 200 meter opschuiven richting Merksem. Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde (zijde Schoten) krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde (zijde Deurne/Wijnegem) wordt een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan gevormd. Verder wordt ook het kruispunt van de Merksemsebaan met de Bijkhoevelaan mee vernieuwd.

Werken starten volgend jaar om hinder tijdens Oosterweelwerken te vermijden
Om hinder op de as Deurne-Wijnegem tijdens de realisatie van de Oosterweelverbinding te vermijden, starten de werken aan de Merksemsebaan en Deurnesteenweg begin 2020 al op. Eind januari beginnen de nutsbedrijven met het verplaatsen van hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, telecom en water. In juni start het Agentschap Wegen en Verkeer vervolgens met de vernieuwing van de weginfrastructuur. Als alles volgens planning loopt, duren de werken tot september 2021.

Vanaf eind januari eerste hinder op Merksemsebaan
De voorbereidende nutswerken gaan eind januari van start en zijn meteen ingrijpend. De werken starten aan de noordzijde van de Merksemsebaan waar de aannemer de rechterrijstrook inneemt. Verkeer in de richting van Deurne moet er over één rijstrook voorbij de werfzone rijden. Begin maart verplaatsen de nutswerken zich naar de zuidzijde en is er tot het einde van de maand slechts één rijvak richting Wijnegem beschikbaar.
 
Zodra de nutswerken klaar zijn, start de vernieuwing van de weginfrastructuur (juni 2020). De werken van Wegen en Verkeer kennen drie grote fasen en duren tot september 2021. Verkeer wordt tijdens het eerste jaar van de werken herleid naar één rijstrook in elke rijrichting.
 
Als het nieuwe kruispunt klaar is, blijft het oude nog even in gebruik
Over anderhalf jaar is de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan een stuk naar het westen opgeschoven. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is vanaf dan open voor verkeer. Van en naar Schoten rijdt verkeer nog via het oude kruispunt tot de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is. Dan gaat de middenberm van het oude kruispunt dicht.

(Bron: Agentschap Wegen en Verkeer)

(Foto: © Google Street View)