Gezondheid

Mondmaskers verplicht op de Zaterdag - en Vogelenmarkt

Om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken, roept de stad Antwerpen op de algemene basisregels strikt op te blijven volgen en maakt ze het dragen van een mondmasker verplicht op de zaterdag- en de zondagmarkt op het Theaterplein. Dit zijn de twee grootste markten in de stad. De verplichting gaat in vanaf zaterdag 18 juli.

De stad neemt deze beslissing omdat het aantal besmettingen de laatste dagen weer toeneemt en in afwachting van verdere informatie over de aard van deze besmettingen en de eventuele richtlijnen van hogere overheden.  

“In het bijzonder jonge Antwerpenaren zou ik willen oproepen om de gezondheidsrichtlijnen strikt te respecteren”, benadrukt burgemeester Bart De Wever. “De perceptie heerst dat het virus minder schadelijk is voor jongere mensen maar ook zij kunnen ernstig ziek worden en langdurige letsels oplopen. Bovendien kunnen zij wel oudere familieleden en naasten besmetten voor wie het virus levensbedreigend kan zijn. Alle Antwerpenaren moeten daarom afstand bewaren, zich houden aan een beperkte bubbel en de mondmaskerplicht opvolgen. We kunnen dit enkel doorstaan als we burgerzin tonen en onze persoonlijke verantwoordelijkheid nemen.”

In navolging van de Nationale Veiligheidsraad roept de stad in eerste instantie iedereen nogmaals en nadrukkelijk op de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en de al geldende basisregels te blijven respecteren :

  • Was de handen regelmatig.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Spreek af in de openlucht of in een goed geventileerde ruimte.
  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Kom met niet meer dan 15 personen per week samen.
  • Vermijd drukke plekken.

Buiten op het openbaar vervoer werd het dragen van mondmaskers ook verplicht op diverse andere plekken (winkels en winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, musea en bibs, gebedshuizen, gerechtsgebouwen, speelautomatenhallen, stedelijke gebouwen).

Om het risico op besmetting zoveel als mogelijk te beperken voert de stad Antwerpen nu bijkomend voor de twee grootste markten in de stad eveneens de mondmaskerplicht in. Zo zullen bezoekers van de Exotische Markt (zaterdag) en de Vogelenmarkt (zondag) voortaan een mondmasker moeten dragen. De verplichting gaat in op zaterdag 18 juli. Marktkramers moesten sowieso al op elke markt een masker dragen. Consumptie ter plekke (zonder masker) kan enkel onder de voorwaarden die gelden voor horecazaken:

  • Een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan.
  • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten

(Archieffoto ATV)