Nieuws

Monument ter herdenking slachtoffers tweede wereldoorlog

Er zal op de Scheldekaaien aan het Loodswezen een monument-memoriaal komen ter herdenking aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De stad Antwerpen voert sinds enige tijd wetenschappelijk historisch onderzoek naar welke namen opgenomen zullen worden in het monument. Het college keurde nu de criteria daarvoor en het eisenprogramma voor het monument-memoriaal als geheel goed.

In maart 2019 keurde het Antwerpse college de verdere uitwerking van de deelprojecten van het masterplan Herdenking Wereldoorlog II goed. Doel is om de herinnering aan WO II levendig te houden en om het herdenken van deze oorlog duurzaam te verankeren in de samenleving. Een van de projecten is de oprichting van een nieuw namenmonument en memoriaal voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op de Scheldekaaien in de buurt van het Loodswezen. Het monument-memoriaal zal een inclusieve visie op slachtofferschap huldigen. Het dient bovendien vrijheid, gelijkheid, broederschap, inclusie en respect op te roepen: de democratische waarden.

Het college keurde vorige week de omschrijving van de opdracht, het programma van eisen en de beoordelingsaspecten goed, alsook welke criteria en categorieën zullen gehanteerd worden voor de inclusie van de namen van de slachtoffers op het monument. Als volgende stap zal AG VESPA een internationale ontwerpwedstrijd uitschrijven om op zoek te gaan naar een ontwerpteam dat het monument-memoriaal vorm zal geven vanuit een Antwerps én internationaal artistiek perspectief. In de loop van 2021 zal het winnende ontwerp gekend zijn.

Burgemeester Bart De Wever: “We werken verder aan een ingetogen plek vlakbij de Schelde, ter hoogte van de Loodswezensite, die de herinnering aan het geweld en het trauma uit het verleden zal vatten. Sereniteit en rust zijn primordiale kenmerken van het monument-memoriaal. Anders dan een begraafplaats of mausoleum zal de site ook een  plaats zijn waar idealen zoals onze democratische grondwaarden actief gehuldigd zullen worden. Naast de gedefinieerde slachtoffergroepen hebben we ook oog voor de vele andere vormen van slachtofferschap en de naamloze slachtoffers.”

Loodswezen, een locatie die Antwerpenaars verbindt met verleden, heden en toekomst

De locatie is niet toevallig gekozen. De site van het Loodswezen biedt grote zichtbaarheid en verbindt stad met haven, twee belangrijke locaties met

betrekking tot de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Het Loodswezen bevindt zich bovendien in de nabijheid van het Red Star Line Museum en het FelixArchief, twee instellingen die mee het ‘geheugen’ van de stad vormen. In het nabije MAS komt ook een permanente tentoonstelling, gewijd aan de geschiedenis van WOII in Antwerpen.

Schepen voor haven en stadsontwikkeling Annick De Ridder: “AG VESPA werkt bovendien aan een herbestemming van de site in het kader van de aanleg van de Scheldekaaien. Het is de ambitie om voor de Loodswezensite een geïntegreerd ontwerp op te maken dat de doelstellingen uit het masterplan Scheldekaaien combineert met deze voor het monument-memoriaal. De site moet een plaats van betekenis te worden, gericht op rust en samenzijn, te midden van de drukke stad, aan de grens van het historische centrum en langs de oever van de Schelde. De nabijheid van en dialoog met de Schelde vormen een verbindend landschappelijk element voor de hele stad. AG VESPA zal het totale project begeleiden en coördineren.”

Een namenmonument om alle slachtoffers van WO II te herdenken

Er bestaan vandaag al een relatief groot aantal historische, veelal kleinere WOII-monumenten in Antwerpen. De ambitie van het nieuwe monument-memoriaal is om verschillende gemeenschappen en generaties samen te brengen in het herdenken van de oorlog.

(afbeelding Antwerpen Herdenkt)