Mobiliteit en Verkeer

Morgen starten werken aan Jan De Voslei

Vanaf dinsdag morgen start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Jan De Voslei (N186) in Antwerpen. Het wegdek van de rijbaan wordt volledig vernieuwd tussen de kruispunten met de Camille Huysmanslaan en de VIIde-Olympiadelaan. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren.

De Jan De Voslei vertoont op tal van plaatsen ernstige slijtage. Niet enkel de bovenste asfaltlaag is er slecht aan toe, ook de onderliggende fundering is beschadigd. Bij slecht weer kan het teveel aan regenwater niet langer wegvloeien.

Nieuw wegdek voor meer rijcomfort

Daarom krijgt de Jan De Voslei een nieuw wegdek in beide richtingen tussen de kruispunten met de Camille Huysmanslaan en de VIIde-Olympiadelaan, en ook het kruispunt met de Camille Huysmanslaan wordt heraangelegd. Aan de voet- en fietspaden wordt tijdens deze werken niet geraakt.

Werken in fases voor minder hinder

Om de hinder van de werken zoveel mogelijk te beperken, gaat de aannemer te werk in 3 fases. Tijdens de eerste fase (maart 2016) krijgt de Jan De Voslei een nieuw wegdek in de rijrichting van Boom, in fase 2 (eind maart - midden april) wordt het kruispunt met de Camille Huysmanslaan heraangelegd en tijdens de laatste fase (half april - half mei) wordt het wegdek in de rijrichting van Antwerpen aangelegd.

Tijdens de werken blijft de weg telkens in één richting open voor het verkeer. Doorgaand verkeer in de andere richting zal omgeleid worden. Tijdens de werken aan het kruispunt zal doorgaand verkeer in beide richtingen omgeleid worden. De Jan De Vostunnel blijft steeds open voor het verkeer, behalve tijdens de nachten van 14 op 15 maart en van 15 op 16 maart (periodiek onderhoud tunnel). Fietsers en voetgangers hebben overigens altijd doorgang. Zij kunnen veilig oversteken ter hoogte van de Zamenhofstraat en de Camille Huysmanslaan.