Nieuws

Mortsel laat medewerkers zélf werktijden kiezen

De medewerkers van het Woonzorgcentrum Meerminnehof en de Buitenschoolse kinderopvang  van Mortsel krijgen de mogelijkheid om eigen werktijden in te vullen. Stad en OCMW Mortsel waren al een tijdje zoek naar een werkbare oplossing om medewerkers meer inspraak te bieden in werktijden. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij de methode van zelfroosteren.

Zelfsturing en medezeggenschap zit Mortsel in het DNA. Door de toepassing van het zelfroosteren worden medewerkers op een positieve wijze betrokken bij de vormgeving van werktijden. Ze kiezen wanneer ze wél willen werken.  Deze nieuwe werkwijze betekent meer grip op werk en privé. Wat leidt tot een hogere mate van betrokkenheid en een gevoel van verantwoordelijkheid op de werkvloer..

‘Medewerkers moeten vanaf nu zélf op zoek naar een oplossing. Ze krijgen de ruimte, maar ook de verantwoordelijkheid om tot een goede planning te komen. Ze zijn zich meer bewust van de keuzes die ze wel of niet maken. En dat laat zich ook voelen in de dienstverlening’, aldus Karin Peeters, Kwaliteitszorgcoördinator van Lokaal Bestuur Mortsel.

Het concept is eenvoudig. De directie schept eerst het kader: Hoeveel werk is er op een gegeven moment? Hoeveel medewerkers heb ik nodig? Welke kennis en vaardigheden moet ik hebben? Binnen dat kader krijgen medewerkers de vrijheid om zelf werktijden te kiezen.  Het resultaat is een werkplanning die voor vrijwel iedereen optimaal is. Moet er toch nog wat gewijzigd worden aan de planning? Dan kan de medewerker dit gewoon zelf doen.

Het zelfroosteren is nog maar net van kracht. In november 2017 maakten de teams van het Woonzorgcentrum en het BKO de eerste uurroosters. Sinds 1 januari 2017 worden de nieuwe planningen toegepast. Om de opstart van het zelfroosteren in goede banen te leiden worden de werknemers van Mortsel ondersteund door Workforce consultants van Déhora.

foto : @Mortsel