Nieuws

Grootschalige veiligheids- en terreuroefening in Antwerpse haven

Van dinsdag 15 mei tot vandaag organiseerden de Provinciale Dienst Noodplanning van de gouverneur van Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen een multidisciplinaire noodplanoefening in samenwerking met vertegenwoordigers van de verschillende interventiediensten, de havenautoriteiten en tal van andere partners. 

PortEx2018 was een multidisciplinaire, operationele terrein- en beleidsoefening die afrekende met een gewelddadig incident aan boord van een schip in de haven en een terroristische dreiging. Tijdens de eerste dag van de oefening lag de nadruk op informatiegaring en -deling. Op 16 mei, de tweede oefendag, stond een provinciale coördinatieoefening op het programma in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Voorafgaand aan deze tafeloefening vergaderden de Nationale Autoriteit Maritieme Beveiliging (NAMB) en het Lokaal Comité Maritieme Beveiliging (LCMB).  Op donderdag 17 mei volgde dan een operationele inzetoefening aan boord van een mijnenjager van Defensie op de Schelde (ten noorden van het Brits monument) waarbij de hulp- en interventiediensten ook effectief ter plaatse uitrukten.

Binnenkort volgt een grondige evaluatie van de PortEx2018-oefening door alle deelnemers. Dit alles zal ertoe bijdragen dat de verschillende disciplines in de toekomst nog beter voorbereid zijn bij eventuele incidenten of rampen. 

Gouverneur Cathy Berx: ‘Vaak oefenen is de enige manier om als overheid goed voorbereid te zijn op noodsituaties en rampen. De uitwerking van een gevarieerd en zeer uitdagend oefenbeleid is een kerntaak bij uitstek van mijn Dienst Noodplanning.  Even cruciaal als het oefenen zelf, is de goede opvolging ervan.  Een grondige en kritische evaluatie van wat goed en voor verbetering vatbaar is, laat toe om onze nood- en interventieplannen met kennis van zaken bij te sturen. Geregeld oefenen draagt ertoe bij dat mensen elkaar goed leren kennen en vertrouwen. Dat is nodig voor een goede coördinatie, samenwerking en afstemming tussen de verschillende hulpdiensten en externe partners. De uitmuntende driedaagse PortEx2018-oefening met een terroristische dreiging in de haven als complex scenario, bevestigde dit.