Nieuws

Natuurgebieden bedreigd door pijpleidingen vanuit Antwerpse haven

Een strook pijpleidingen van 45 meter breed moet de Antwerpse haven via Nederland verbinden met het Duitse Ruhrgebied. Op die manier kunnen stoffen als propaan of waterstof vervoerd worden. Volgens de petrochemische sector is dat broodnodig. De pijpleidingen moeten vrachtwagentransport van de weg halen.

De Vlaamse regering wil er dan ook werk van maken. Maar de drie voorgestelde tracés naar Nederlands Limburg, die alle drie vertrekken aan de Tijsmanstunnel, lopen door kostbare natuurgebieden. Dat stuit op protest van verschillende gemeenten en ook van Natuurpunt. De vraag is nu wat er moet primeren: Enerzijds het behoud van natuur, of anderzijds minder vrachtverkeer. Tot eind april kunnen nog bezwaren ingediend worden.

(Foto: © Pixabay)