Nieuws

Netwerk tegen Armoede pleit opnieuw voor hogere en toegankelijker uitkeringen

Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede, morgen, pleit het Vlaamse Netwerk tegen Armoede opnieuw voor een recht op een waardig inkomen voor iedereen. Daarvoor moeten de uitkeringen niet alleen hoger, ze moeten ook toegankelijker worden.

In Vlaanderen leeft 1 op de 10 in monetaire armoede, over heel België is dat 1 op de 6. De extra drempels die worden opgetrokken treffen mensen in armoede steeds vaker, klinkt het. De campagne van het Netwerk kreeg de titel 'Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt'. De laagste uitkeringen tot boven de Europese armoedegrens optrekken is een oude eis, maar blijft 'brandend actueel'. '

De laagste uitkeringen zitten nog altijd vele tientallen tot honderden euro's onder die grens', zegt het Netwerk. 'Behalve mensonwaardig is dat ook contraproductief omdat je mensen zo veroordeelt tot overleven en dag in dag uit brandjes blussen.' De nodige stappen vooruit zetten wordt zo 'nauwelijks haalbaar'. 'Leven met een te laag inkomen hakt ook zwaar in op de gezondheid, op de kansen van de kinderen op school, zeker tijdens de coronacrisis.'

Maar hogere uitkeringen vormen niet het eindpunt. Ze moeten ook toegankelijker, want 'te veel mensen die nood hebben aan sociale bescherming verloren de laatste jaren rechten door allerlei kleine hervormingen'. Het Netwerk somt de diplomavereisten en leeftijdsvoorwaarden op voor de uitkeringen voor werkzoekende schoolverlaters, of de nieuwe berekeningswijze bij deeltijds werk voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. De strengere voorwaarden maken de toegang moeilijker voor wie er wél nog recht op heeft, vindt de organisatie. Het zogenaamde niet-gebruik van rechten verhoogt door de verplichting om zelf verschillende documenten en bewijzen in te dienen, met als gevolg 'uitsluiting en verarming'. Een hele week voeren het Netwerk tegen Armoede en de 58 verenigingen waar armen het woord nemen campagne.