Nieuws

Nieuw bos van 1,4 hectare, geplant door kinderen uit Ranst

De leerlingen van alle Ranstse basisscholen plantten vorige week een nieuw bos van 1,4 hectare. In totaal maar liefst 2640 bomen en struiken! Het nieuwe bos is gelegen aan westelijke zijde van de Oelegemsesteenweg, tussen de twee bruggen over de snelwegen in Ranst. De aanplanting was een actie van de geemeenten in samenwerking met de Bosgroep Antwerpen Zuid en het provinciebestuur.

Op 2 maart staken de leerlingen van alle Ranstse basisscholen de handen uit de mouwen. Op coronaveilige wijze gingen ze aan de slag om honderden jonge eiken, lindes, elzen, essen ... te planten. In totaal 14 verschillende soorten, goed voor 2640 bomen en struiken! Een omheining beschermt de jonge boompjes tegen hongerige reeën. De leerlingen en leerkrachten waren enthousiast om onder een stralende lentezon heel wat boompjes, onder begeleiding van de Bosgroep Antwerpen Zuid in de grond te steken.

Het nieuwe bos is gelegen aan westelijke zijde van de Oelegemsesteenweg, tussen de twee bruggen over de snelwegen. Het sluit aan op de reeds bestaande, biologisch waardevolle oude bossen van het boscomplex tussen Bossenstein en Oelegem.

“Als we daadwerkelijk iets willen doen aan de klimaatopwarming, dan is het massaal aanplanten van bomen een belangrijk middel. Het is de bedoeling om per jaar 1 hectare nieuw bos aan te planten op het grondgebied van Ranst”, aldus de Schepen van Milieu, Luc Redig. De volgende bebossingsactie in Ranst vindt plaats in het najaar van 2021 aan het Hutveld.

“Via Bosgroepen activeert de provincie gemeentebesturen en particuliere eigenaars om het bosuitbreidingsplan van Vlaanderen mee waar te maken. ‘Meer bos voor Vlaanderen!’ voorziet 4000 hectare extra bos tegen 2024. Deze actie in Ranst is al een schitterende bijdrage in deze opzet”, gaf Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur nog dankbaar mee.

Wie zijn de Antwerpse Bosgroepen?

Bosgroep Antwerpen Zuid is één van de vier Bosgroepen actief in de provincie Antwerpen. Met de financiële steun van de provincie ondersteunen en adviseren zij boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis aansluiten bij de Bosgroep. Hij of zij krijgt er advies en informatie bij het bosbeheer en hulp bij de administratie. De Bosgroepen vormen hét aanspreekpunt voor de aanplant van nieuwe bossen en bosuitbreiding, zowel voor privé-eigenaars als lokale besturen. Meer info op www.bosgroep.be

(foto Bosgroep Antwerpen-Zuid)