Nieuws

Nieuw gemeentelijk perceel natuurgebied en kijkwand aan Molenbeekvallei in Boechout

Gedeputeerde Rik Röttger heeft gisteren, samen met schepen Mik Renders van de gemeente Boechout en Natuurpunt Land van Reyen, een kijkwand en een nieuw ingericht perceel aan de Molenbeekvallei officieel ingehuldigd. De provincie zorgde voor financiële ondersteuning bij de inrichting van het natuurgebied.

De Molenbeek is een waterloop die ontspringt ten zuiden van het Sportpark Sneppenbos aan de Vremdesesteenweg in Boechout. Sinds 1999 beheert Natuurpunt hier ca 58 ha waardevol natuurgebied. De natuurvereniging probeert zoveel mogelijk vrijwilligers bij haar projecten te betrekken.

Wat waren de voornaamste doelstellingen van dit project? Aan de ene kant wilde men extra kansen geven aan water en watergebonden fauna en flora, door het water via een bypass langs het laagst gelegen deel van de vallei te laten stromen. Aan de andere kant wenste men het gebied open te stellen voor zowel buurtbewoners als recreanten.

Om dit te bereiken legde Natuurpunt, met ondersteuning van de provincie Antwerpen, de gemeente Boechout en heel wat vrijwilligers, een trage weg met bruggetje aan over de beek en installeerde ze een kijkwand en een nieuwe poel. Ook de bypass en twee plasbermen werden aangelegd. Een mooie voortplantingshabitat voor salamanders, padden en kikkers, waar ook andere diersoorten van kunnen profiteren. Het wandelpad werd verbonden met de nieuwe trage weg aan het nabijgelegen Sportpark Sneppenbos. Zowel wandelaars als joggers kunnen voortaan genieten van dit nieuw ontsloten natuurgebied.

Gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor Leefmilieu en Natuur en Landschap, is erg opgetogen over het resultaat: “De provincie Antwerpen investeerde 15.609 euro. De samenwerking met de gemeente en Natuurpunt zorgt ervoor dat deze open ruimte op een aangename manier ‘beleefbaar’ wordt voor de vele natuurliefhebbers, wandelaars en joggers.”

Het heringerichte perceel is eigendom van de gemeente Boechout. De gemeente legde de trage weg ook aan. Verder voorziet de gemeente in een jaarlijks budget voor het onderhoud van bomen en poelen, waar o.a. Natuurpunt gebruik van kan maken.