Politiek

Nieuw gezicht in het Antwerpse provinciebestuur

Vandaag legde Mireille Colson de eed af als gedeputeerde in de Antwerpse provincieraad. Dit was zo afgesproken in het bestuursakkoord van N-VA en CD&V in 2018. Vanaf 1 januari 2022 vervangt Mireille Colson (N-VA) huidig gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) in de Antwerpse deputatie. Ze zal bevoegd zijn voor Toerisme, Recreatie- en Groendomeinen, Personeel, ICT en Communicatie. De nieuwe gedeputeerde is 43 jaar, woont in Herselt en zetelt daar ook in de gemeenteraad. Ze zetelt al 9 jaar als provincieraadslid.

Vanuit de 36 provincieraadsleden worden na elke verkiezing vier gedeputeerden aangeduid. Zij vormen het dagelijks bestuur van de provincie. Na de verkiezingen van 2018 werd de Antwerpse deputatie samengesteld uit Luk Lemmens (N-VA), Jan De Haes (N-VA), Ludwig Caluwé (CD&V) en Kathleen Helsen (CD&V). In uitvoering van het bestuursakkoord geeft vanaf 1 januari 2022 Ludwig Caluwé de fakkel over aan Mireille Colson (N-VA). Voor deze benoeming legde zij vandaag de eed af in de provincieraad. Zij zal bevoegd zijn voor Toerisme, Recreatie- en Groendomeinen, Personeel en Communicatie. Ludwig Caluwé zal daarna zetelen als provincieraadslid.

Mireille Colson werd geboren op 16 december 1977 en woont in Herselt. Na haar studies Vertaler Engels-Italiaans-Nederlands kwam zij na een korte carrière in het onderwijs terecht in de wereld van de kunststoffen. Eerst bij de reclameafdeling bij het bedrijf Vink, om daarna te starten bij Chemisch bedrijf Lubrizol. Tijdens het weekend bleef ze werken in verschillende horecazaken. Als hobby besloot Mireille om later nog een diploma als kok te behalen. Verder heeft zij een zeer grote interesse voor muziek, waardoor je haar ook al eens kan tegen het lijf lopen op een concert.

Politieke loopbaan

2011 : aangesloten als actief lid N-VA Herselt
2012 - 2018: Provincieraadslid en Gemeenteraadslid (Herselt)
2017 - 2022 : Fractievoorzitter provincieraad
2019 - 2022 : Schepen Omgeving, duurzaamheid, Dierenwelzijn en Jeugd Herselt
2022 - heden: gedeputeerde voor de provincie Antwerpen (Toerisme, recreatie- en groendomeinen, Personeel, Communicatie, ICT)
2022 - heden : gemeenteraadslid in gemeente Herselt

Foto Provincie Antwerpen