Nieuws

Nieuw skatepark en centraal plein Park Groot Schijn geopend

Vanaf vandaag kunnen skateboarders, skeelers, steppers en BMX’ers zich helemaal uitleven in het nieuwe skatepark van Park Groot Schijn aan de Ruggeveldlaan in Deurne. Het skatepark is gelegen aan het centrale plein in Park Groot Schijn, het kloppende hart van het park waar alle grote wandel- en fietspaden op uitkomen. Na de realisatie van de volkstuinen, het speelbos en de sportkamer is dit het vierde onderdeel dat klaar is om zijn eerste gebruikers te ontvangen. 

Het centrale plein is een open, groene plek waar de paden door het park en de natuur samenkomen. Het bestaat uit twee grote delen: een verhard deel met het nieuwe avontuurlijke skatepark, en een verdiept grasveld.  

Verhard deel

Op het verharde deel van het plein kan iedereen naar hartenlust komen fietsen, skaten skeeleren en steppen. 

"Met dit nieuwe skatepark hebben onze skaters, BMX'ers en steppers er een uitdagende plek bij hebben om zich voluit te kunnen uitleven”, zegt districtsschepen voor sport en jeugd Elke Brydenbach. “Het mooie resultaat kwam er na een nauwe samenwerking tussen de stad, de jeugddienst en sportantenne van het district Deurne, de skaters en het bouwteam.” 

De ontwerpers gingen, samen met skatedeskundige ‘Dr. Skatepark’, met suggesties aan de slag die skaters zelf gaven. Na de afstemming en uitvoering van het finale ontwerp heeft het park nu alle troeven in huis om een nieuw Antwerps skateparadijs te worden. 

Verdiept grasveld

Het verdiepte grasveld heeft rondom een verhoogde rand en sluit aan op het omliggende plein door een trap en helling. Op de randen kunnen parkbezoekers gebruikt zitten of spelen. Het centrale plein kan zowel in de zomer als in de winter voor kleinschalige evenementen en attracties gebruikt worden. Als kers op de taart kan het verlaagde veld in de winter een openlucht ijspiste worden, een trekpleister voor iedereen. 

Verbindingen door het park

Park Groot Schijn is opgebouwd uit verschillende ‘kamers’ waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De ‘groene voegen’ door het park geven niet enkel toegang tot het park zelf maar ook tot die kamers. Het hoofdpad, dat zeven meter breed is, ligt in het verlengde van de centrale dreef in het Rivierenhof en maakt een oost-westverbinding doorheen het park. 

“Met de verdere afwerking van de wandelpaden en de natuuraanleg is het park niet enkel toegankelijk voor onze jeugd of onze sportfanaten, maar voor iedereen”, stelt schepen voor jeugd en leefmilieu Nabilla Ait Daoud. “De groene voegen, waarin wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen en de natuur een plek vinden, zijn ook een mooi voorbeeld van duurzame vergroening.” 

Vandaag is het centrale pad aangelegd tot net voorbij het nieuwe centrale plein. Dit hoofdpad, met de bijhorende natuur, wordt in het najaar verder doorgetrokken tot aan de ingang aan de kant van de Autolei. Het pad bestaat uit beton dat stevig genoeg is zodat ook leveranciers en de hulpdiensten het kunnen gebruiken. 

Ook de paden en de natuur aan de ingang op de hoek van de August van de Wielelei met de Kleine Steenweg, en de paden richting speelbos zijn nu al aangelegd. Hiermee is het volledige park reeds goed toegankelijk. 

Verschillende soorten nieuwe bomen

De bomen die vandaag in het park staan, worden zo veel mogelijk behouden en aangevuld met nieuwe bomen en planten. Op de rand van de verschillende kamers worden wilgen en elzen aangeplant. Die bomen scheiden telkens de groene voeg af van de kamer. Dichter naar de wandelpaden komen sierkerselaars die in het voorjaar mooie bloesems hebben. Langs de wandelpaden komen krachtige inheemse solitaire bomen zoals eiken en essen. Wadi’s vangen het regenwater langs de wandelpaden op een natuurlijke manier op. 

Een park voor iedereen

“Met de afwerking van het centrale parkplein en het bijkomende groen maken we verder werk van ons ambitieus masterplan”, zegt schepen voor sport en publiek domein Ludo Van Campenhout. “Deze agora wordt de centrale ontmoetingsplaats, het salon van Park Groot Schijn. Het masterplan maakt van het vroegere lappendeken van verenigingen en natuur een leesbaar geheel, waar recreatie, sport, natuur en verenigingsleven elk hun plaats vinden. Zo staan de jeugdkamer, de tweede sportkamer, de hondenkamer en de vernieuwing van het woonwagenterrein nog op de planning.” 

Het plan kreeg vorm door een unieke samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het gebied. Voor dit participatietraject won de stad Antwerpen in 2010 de prestigieuze Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs. Park Groot Schijn is niet enkel bestemd voor de vele clubs en verenigingen die er hun plek hebben. Het wordt aangelegd als een echt park, een plek voor iedereen in Deurne en omstreken.